Späť na komunikačnej palube

Daily Story

Späť na komunikačnej palube

MARKETING
11. januára 2023

Po “krátkej” ale za to na udalosti bohatej trojročnej rodičovskej prestávke som dostala šancu opäť vstúpiť do vôd marketingu a reklamy v agentúre Istep communication. Udalosti posledných rokov nám jasne ukázali, aké krehké je naše bytie a ako nevyhnutný je vzájomný kontakt, vzájomná komunikácia.

Platí to ako v medziľudských vzťahoch tak aj v profesných vzťahoch, v biznise. S úžasom sme mohli sledovať ako okolnosti a potreba rýchlej adaptácie urýchlili zmeny v komunikácii. Stali sme sa digitálnymi, moderné technológie sa stali jedinými sprostredkovateľmi nášho kontaktu s okolitým svetom, čomu sa automaticky prispôsobili všetky oblasti nášho života a fungovania.

Svet marketingu a reklamy nebol výnimkou. Doba sa zrýchlila, sociálne siete nám robia spoločnosť pri každom kroku a vypĺňajú takmer každú voľnú chvíľu v našich životoch. To, čo však zostáva nemenné je potreba komunikácie, byť blízko ľuďom, byť blízko k svojim zákazníkom. Treba len hľadať tie správne cesty a prispôsobiť sa zmenám.

Teším sa preto, že môžem byť súčasťou mladého dynamického tímu, ktorý sa rozhodol prijať ma medzi seba do tohto rozbehnutého vlaku, vpred novým výzvam, novým skúsenostiam. Verím, že budem posilou tohto skvelého tímu a spoločne budeme napĺňať všetky ambície a ciele agentúry Istep communication.

Accountka Katka