POLITICKÝ MARKETING

Politický marketing

Politický marketing

Robíme ho od r. 1998 pre klientov politického stredu a pravej strany politického spektra. Zastávame názor, že politický marketing nemôžete robiť bez toho, aby ste sa nestotožňoval s danou politickou stranou, jej hodnotami, resp. s väčšinou jej predstaviteľov. Táto zásada sa v posledných rokoch otriasa v základoch, ale to nemení nič na fakte, že politický marketing, aj ten klasický, má svoje špecifiká. Význam poctivého politického marketingu, ktorý nenahrádza, ale podporuje politiku a politikov pri dosahovaní ich spoločensky užitočných cieľov je špecifický odbor marketingu. Naše 23 ročné skúsenosti, desiatky úspešných ale aj menej úspešných volebných kampaní, osobných kampaní na úrovni komunálnej politiky, sú toho dôkazom. Sme pripravení poskytnúť Vám pomoc pri dosahovaní Vašich politických cieľov.

Kampane