KOMUNIKAČNÉ PORADENSTVO

Naše služby
v oblasti poradenstva

Naše služby
v oblasti poradenstva

Cieľom komunikácie je dorozumievanie sa za účelom porozumenia.
Existuje v ľudskej komunite od nepamäti. Preto máme pocit, že jej
rozumieme, a vieme komunikovať. Záleží však na schopnostiach každého
užívateľa, ako citlivo vie používať optimálne spôsoby, ktoré rešpektujú
situáciu, úmysel, individuálne odlišnosti partnera, s ktorým komunikujeme,
koho presviedčame, poslucháčstvo, ku ktorému hovoríme.
Poradenstvo robíme
individuálne, podľa
potrieb a želaní klienta
Pomôžeme Vám naučiť sa ako komunikovať priamo aj nepriamo, formálne aj neformálne, jednosmerne, obojsmerne, vertikálne, horizontálne, či diagonálne. Podstatné je aby ste v sebe našli pohnútky byť lepší v tejto činnosti, ktorá je tak stará, ako ľudstvo samotné.