DETAIL PROJEKTU

MH Teplárenský holding

MH Teplárenský holding vznikol zlúčením 6 Slovenských teplárni do jedného subjektu. MHTH vzniklo zlúčením Bratislavskej, Trnavskej, Žilinskej, Martinskej, Zvolenskej a Košickej teplárne. Neodmysliteľnou súčasťou tohto procesu musel byť nový rebranding.

KLIENT

MHTH

ROK

2022

ZADANIE

Grafické práce, marketingové kampane, reklamné predmety, rebranding

MHTH je aktívny či už v rámci vnútroorganizačnej komunikácie, upevňovania vzťahov medzi zamestnancami a vytváraním kvalitného a príjemného pracovného prostredia, no taktiež smerom von z organizácie, hľadania nových zamestnancov a i.