DETAIL PROJEKTU

Kreatívne centrum Trnava

Vyhrali sme verejné obstarávanie pri ďalšom náročnom zadaní. Vytvoriť korporátnu identitu pre nové kreatívne centrum v Trnave. Považovali sme za nutné k práci pristúpiť tak, aby logo aj celá vizuálna vyvolala príjemné pocity u všetkých cieľových skupín, ale aj v obyvateľoch a návštevníkoch mesta. Podľa zadanie sme sa mali držať farebnosti mesta Trnava.

ROK

2022

KLIENT

KCT

ZADANIE

Návrh CI, tvorba loga, návrh vizuálnych a identifikačných prvkov, návrh a výroba web stránky a i.

Logo aj jednotlivé grafické znaky v rámci CI musia vyjadriť skutočnosť, že Kreatívne centrum Trnava, je miestom, kde sa budú stretávať a tvoriť ľudia z rôznych oblastí umenia, kultúry a komunitnej tvorby. Dáva priestor kreativite a výmene skúsenosti, rozvíja kreatívny potenciál každého jedného nadaného Trnavčana.