i-Step communication, a.s.
Prešovská 43
821 02 Bratislava

istep@istep.sk

+421 2/44 63 07 17

Zadanie

Komunikačne uviesť jedinečný projekt a ukázať tak, že aj na Slovensku môže existovať slušný a pre svoje okolie dobrý a prospešný developer. Malý háj nepredstavuje len development ako taký, ale aj myšlienku, podstatu a komunitu ktorá sa skrýva za vskutku jedinečným projektom pri Stupave.

Offline kampaň

Pre projekt tohto typu sme zvolili ako nosnú časť kampane práve offline kampaň. Od billboardovej kampane apelujúcej na riešenie problémov priamo v regióne až po osobné stretnutia s občanmi a ich rodinami nám dávajú priestor budovať komunitu a benefity projektu predstavovať priamo ľuďom,  ktorých sa projekt nejakým spôsobom týka. Tak, ako sa na slušného suseda patrí.

Online & Digital

Pre čo najefektívnejší zásah cieľovej skupiny je kampaň dopĺňaná postupne aj komunikáciou cez sociálne siete a to v prvom rade cez  facebook a instagram. V neskorších fázach kampane sa focus presunie hlavne na video a detailnejšie predstavenie projektu aj v online priestore.

Vytvorenie konceptu kampane

Ako koncept kampane bol zvolený od začiatku veľmi otvorený, ľudský, transparentný a lokálny prístup a to nie len k projektu ale hlavne k obyvateľom a susedom. Vizuál kampane je svojim prevedením a príjemnou farebnosťou jedinečný na poli komunikácie developérskych projektov na Slovensku.

Prvé kroky kampane

V prvom kroku sme zisťovali aktuálnu situáciu priamo medzi obyvateľmi Stupavy. Realizovali sme telefonický prieskum na vzorke 480 respondentov a zistili sme ním najpálčivejšie problémy, ktoré trápia obyvateľov Stupavy. Vieme tak ľudom dať najavo, že nás ich názor úprimne zaujíma a zároveň klientovi poradiť, ako investovať rozpočet určený na podporu mesta a jeho existujúcich problémov.

Progres kampane

Teší nás že projekt je v plnom prúde a vieme pracovať s klientom na dosahovaní spoločných cieľov a prispievať tak k lepšiemu životnému štandardu nie len v Stupave ale aj v hlavnom meste. V súčinosti so samosprávou vieme spoločne všetci spraviť viac pre samotných obyvateľov. Sledujte progres kampane aj vy na www.malyhaj.sk .

Petícia - Aby si developeri nerobili čo chcú!

Snahou tejto petície je prispieť k väčšej transparentnosti a k otvorenej diskusii pri výstavbe,  ktorá už teraz je neraz bujará a častokrát nesystémová! Existujúcim obyvateľom lokalít neprinesie nič a tým zvyšuje negatívne emócie k novým susedom.

Organizácia podujatí

Projekt Malý Háj sa môže píšiť organizovaní niekoľko podujatí – od priamych diskusíi s občanmi a priamymi susedmi až po pozvanie Stupavanov na kapustnicu na ich obľúbenej akcii Dni zelá.

Prínos európskej kulutúry podnikania a slušnosti

Slušnosť a transparentnosť je to čo je pre tento projekt velmi jedniečné ale aj to čo sa tento projekt snaží nastaviť ako celo trhový trend! A sme radi že mu v tom môžme pomáhať.

90 %
Priamy zásah
obyvateľov Stupavy a predstavenie hlavných a najdôležitejších benefitov projektu!
50 %
Krokov
spravených pre to aby bola Stupava lepším miestom pre život! 50% je s klientom pred nami. držte palce !