DETAIL CASE STUDY

Mendel Brno

Úlohou agentúry bol návrh špecifickej identity a image mesta Brno ako centra vedy, výskumu a inovácií. Požiadavkou bola nadväznosť na komunikáciu mesta Brno a na odkaz G.J. Mendela, ktorý v meste pôsobil. Súčasťou návrhu bola aj stratégia budovania značky.

ROK

2021

KLIENT

Mesto Brno

ZADANIE

Návrh loga, vizuálna identita a stratégia značky

Brainstorming

Východiskovým tvarom pre náš kreatívny tím bol hrášok, ktorý tvoril základ Mendelových výskumných snáh. Venoval sa kríženiu hrachu a sledovaním potomstva. Sformuloval 3 pravidlá dedičnosti. Preto je základom návrhu loga zelený kruh a 3 benefity, ktoré sme navrhli.

Základná charakteristika

Stavil sme na výraznú zelenú farbu, jej odtiene, tvar kruhu a čiernu farbu ako podklad. Zároveň sme skombinovali logo Mendel Brno s logom mesta tak, aby sa zároveň dopĺňali a nové logo malo dostatočnú výpovednú silu aj samostatne stojace.

S dobrým základom sa ľahko pracuje

Mesto bez limitov. Veda, výskum, inovácie – presne zadefinované cieľové skupiny, USP a benefity dopĺňali základný návrh.

Ďaľší projekt