i-Step communication, a.s.
Prešovská 43
821 02 Bratislava

istep@istep.sk

+421 2/44 63 07 17

Zadanie

Reťazec Kaufland sa rozhodol prejsť na ekologickejší spôsob balenia nákupov vo forme látkových tašiek. Tento krok sprevádzala naša agentúra na všetkých úrovniach – offline, online a zastrešovali sme aj dovoz týchto tašiek.

Online & Digital

Kampaň prebiehala na troch úrovniach a to social, youtube a vlastný web. Všetky tri úrovne sa navzájom dopĺňali a nadväzovali na seba. Vrcholom kampane bola celoslovenská súťaž o látkové tašky s originálnym podpisom Evelyn.

Offline kampaň

Kampaň doplňoval offline vizuál, ktorý fungoval aj samostatne, Komixovo poňatá šik Evelyn, s taškou Kaufland, s mestom v pozadí dopĺňal nosný headline, používaný aj v packshotoch spotov: s igelitkou nemôžeš byť šik.

Hlavná idea kampane

Na rozdiel od viacerých ekologických produktov a značiek na Slovensku, ktoré komunikujú hlavne cestou šírenia osvety a vedeckých faktov, sme zvolili iný, podľa nás účinnejší prístup: humor.

Progres kampane

Nosným pilierom kampane bolo päť online spotov, v ktorých si hlavné úlohy zahrali Evelyn a jej kamarátka Mary. Na piatich 30 sekundových videách sme rozohrali vtipné scény, ktoré fungovali ako jednotný príbeh. Koniec tohto príbehu bol jednoznačný – lúčime sa s igelitkami a ideme byť ekologickí, ideme byť šik!

Výsledok kampane

Čo sa týka úspešnosti, tak sme v rámci on-line komunikácie Kauflandu dosiahli najväčšiu sledovanosť na youtube.  Táto kampaň 1. miesto v kategórii CSR projektov v rámci  Múzamerkura. Podľa výsledkov predaja ekologických tašiek sú Slováci jednoznačne pripravení prejsť na ekologický spôsob balenia nákupov. Momentálne pripravujeme už tretiu vlnu objednávky na  100.000 ekologických tašiek, z čoho sa tešíme my i príroda.

100 %
Úspešnosť
pri priamom predaji látkových tašiek a uvedomenia si dopadu na životné prostredie.
100000 %
Látkových tašiek
Vďaka kampani sa podarilo odbremeniť životné prostredie o viac ako 500 000 igelitových tašiek.