DETAIL CASE STUDY / PROJEKTU

Fond na podporu vzdelávania

Fond na podporu vzdelávania ročne poskytne pôžičky pre stovky študentov. Uspeli sme vo verejnom obstarávaní a už druhý rok pracujeme na komunikácii tohto prospešného projektu.

ROK

2021 / 2022

KLIENT

FNPV

ZADANIE

Grafika na sociálne siete, printová grafika

Pred začiatkom akademického roka rozbiehame komunikáciu o aktuálnych možnostiach a zameraní študentských pôžičiek. Primeraným grafickým, obrazovým a textovým spracovaním približujeme študentom spôsob a účel získavania pôžičiek. Hlavným komunikačným kanálom sú sociálne siete.