DETAIL PROJEKTU

Ambient studio

Vytvoriť korporátnu identitu pre interiérové štúdio je vždy veľkou výzvou. Pracujete pre odborníkov, pre ktorých je dizajn súčasťou ich nazerania na svet okolo seba. Preto sme k tejto práci pristúpili veľmi citlivo. Podarilo sa nám vytvoriť logo a vizuálny štýl, ktorý nenarúša, neprehlušuje samotný obsah komunikácie, ale ho citlivo dopĺňa. Posúďte sami.

ROK

2022

KLIENT

Ambient studio

ZADANIE

Návrh CI, vytvorenie loga, návrh a výroba web stránky

Priamka a kruh

Čo jednoznačnejšie a priamočiarejšie by mohlo byť v logu interiérového štúdia.

Čisté línie, tlmené farby s jedným farebným akcentom. Pre harmonicky a nenásilne pôsobiaci celok. Veríme, že našej spokojnej klientke prinesie naša práca veľa spokojných klientov.